پوسیدگی دندان در طول درمان ارتودنسی

در واقع، قرار گرفتن تحت درمان ارتودنسی می تواند مانع پوسیدگی دندان ها در آینده و نیاز به پر کردن دندان شود. با وجود دندان های کج، ممکن است قادر نباشید با استفاده از مسواک به تمام شکاف های دندان ها دسترسی داشته باشید،