خشکی دهان و لب در طی درمان ارتودنسی

خشک شدن دهان پس از نصب براکت ارتودنسی یکی از [...]