ونیر کامپوزیتی یا ونیر پرسلاین؟

کامپوزیت یا پرسلاین؟ اگر به دنبال درمانی با قیمت مناسب هستید، ونیر کامپوزیتی برای شما مناسب هستند، اما اگر به دنبال راهکاری با دوام تر هستید، ونیر پرسلاین نتایجی فوق العاده به دنبال خواهند داشت.