هزینه درمان مال اکلوژن

صفحه اصلی/برچسب: هزینه درمان مال اکلوژن

تاثیر مال اکلوژن بر دندانها

اکلوژن به تماس بین دندان های فک های بالا و پایین، حین بسته شدن دهان گفته می شود. مال اکلوژن (بایت مشکل دار) عبارت است از مشکل در نحوه قرار گیری دندان های فک بالا روی دندان های فک پایین حین گاز زدن یا جویدن

مال‌اکلوژن چیست؟ بی نظمی یا نامرتبی دندان

اکلوژن عبارت است از هماهنگی دندان‌ها و نحوۀ قرار گرفتن دندان‌های فک بالا و دندان‌های فک پایین روی یکدیگر. بایستی دندان‌های فک بالا اندکی روی دندان‌های فک پایین قرار گیرند. بعلاوه، سطح دندان‌های آسیای بالا و پایین باید در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند. دندان‌های بالا مانع گاز گرفتن گونه‌ها و لب‌ها، و دندان‌های پایین زبان را محافظت می‌کنند. مال‌آکلوژن (یا اختلال در بایت) به این معناست که دندان‌ها به طور صحیح و به شکلی مرتب در کنار یکدیگر قرار نگرفته‌اند.

Go to Top