لکه های سفید روی دندان ها در طول ارتودنسی

لکه های سفید رنگ روی دندان در افرادی که تحت درمان ارتودنسی قرار دارند در اطراف براکت و بندهای ارتودنسی مشاهده می شود و معمولا پس ازتودنسی از بین میرود