لق شدن دندان و درمان ارتودنسی

تکان خوردن دندان ها پس از اتمام درمان ارتودنسی برای بسیاری از بیماران دلهره آور است. باید انتظار این اتفاق را داشت زیرا درمان، موجب تغییر محل دندان ها می شود و مدتی زمان می برد تا در جای جدید خود تثبیت شوند.