دهان سالم پنجره ای رو به بدن سالم

سلامت دندان، لثه و دهان می تواند روی سلامت عمومی بدن تأثیر بگذارد.سلامت دهان نشانه ای از سلامت عمومی است و مشکلات دهانی روی بقیه بدن تأثیر میگذارد