عوارض جویدن ناخن

جویدن ناخن یکی از مشکلات بسیار شایع، و در عین حال حل نشده، در روانپزشکی، روانشناسی، داروسازی و دندانپزشکی است. هر چند به نظر می رسد عادت جویدن ناخن رفتار ساده ای باشد که به راحتی می توان آن را ترک کرد