ارتودنسی در افراد مشهور

بازیگران و سلبریتی ها و خواننده ها هم مانند بسیاری از ما به ارتودنتیست مراجعه می کنند و در صورت نیاز از براکت ارتودنسی و حتی دستگاه ارتودنسی استفاده می کنند