پوکی استخوان و درمان ارتودنسی

پوکی استخوان و داروی بیس فسفونات روی متابولیسم استخوان تأثیر می گذارد می تواند روی درمان ارتودنسی و جابجایی دندان ها نیز تأثیر داشته باشد