باندینگ دندان

باندینگ دندان از فرایند زیبایی دندانپزشکی ساده تر است. آنقدر ساده که نیاز به بی حسی ندارد مگر آنکه برای پر کردن یک پوسیدگی دندان استفاده شود