انواع روکش دندان

وقتی روکش دندان نیاز دارید، به این فکر می کنید که چه نوع روکشی بهتر است. انواع روکش دندان: روکش طلا، روکش پرسلاین یا تمام سرامیک، روکش زیرکونیا، روکش PFM