جراحی فک و درمان ارتودنسی

جراحی فک چیست؟ جراحی فک عبارت است از جراحی فک بالا یا ماگزیلا (maxilla)، فک پایین یا مندیبل (mandible)، بسته به شرایط شما و معاینات ارتودنتیست