مراحل کاشت ایمپلنت دندانی

مراحل کاشت ایمپلنت دندانی: تهیه تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس، قالب گیری از دهان و دندان، کشیدن دندان، کاشت ایمپلنت، قرار گیری اباتمنت روی ایمپلنت،...