مراقبت از ایمپلنت دندانی

مراقبت از ایمپلنت دندانی: حداقل دو مرتبه در روز ایمپلنت های خود را تمیز کنید، از خمیر دندان با قابلیت کنترل جرم و سایندگی اندک استفاده کنید و ...