طرح لبخند چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟

طرح لبخند می تواند دامنه وسیع و متنوعی از مشکلات زیبایی و عملکردی دندان را برطرف سازد. یک طرح لبخند که به صورت سفارشی طراحی شده باشد درمان های زیر را شامل می شود