فشار خون و بهداشت دهان و دندان

چرا فشار خون در دندانپزشکی مهم است؟ فشار خون بالای مزمن یکی از شایع ترین علل بیمار های قلب و عروق است، مجموعه ای از بیماری هایی که زندگی فرد را به شدت تهدید می کنند