ارتودنسی و تحلیل ریشه دندان – بخش اول

تحلیل ریشه به طور ویژه به التهاب و از دست رفتن عاج (داخلی ترین بافت) یا سمنتوم (بیرونی ترین ماده) دندان گفته می شود.تحلیل ریشه انواع مختلفی دارد..