ایمپلنت های دندانی

ایمپلنت دندانی جایگزینی از جنس تیتانیوم برای ریشه دندان از دست رفته است که به پیچ شباهت دارد و قوی و سبک هستند. ایمپلنت با جراحی داخل استخوان فک کاشته میشود