تراشیدن دندان (استریپ دندان) در ارتودنسی

تراشیدن سطوحی از دندان که کنار یکدیگر هستند و تحت عنوان استریپینگ بین دندانی نیز نامیده می شود یکی از روش هایی است که در طول درمان ارتودنسی استفاده می شود.