جرمگیری دندان در طول ارتودنسی

قرار گرفتن براکت روی دندان می تواند بافت لثه را با مشکل مواجه سازد. در چنین مواقعی، جرمگیری و تسطیح سطح ریشه دندان و گاهی اوقات جراحی پریودنتال لازم هستند.