درمان خانگی درد براکت ارتودنسی

بریس ها یا براکت های ارتودنسی آنقدر برای صاف کردن دندان ها موثر هستند که ارزش دارد دردی که به همراه دارند را تحمل کنید. گاهی اوقات ممکن است این درد و ناراحتی شما را از پیگیری روند درمان باز دارد.