انواع فنر ارتودنسی

فنرهای فورسوس ابزارهای خاصی هستند که به عنوان بخشی از طرح کلی درمان توسط ارتودنتیست در نظر گرفته می شوند و روی براکت های ارتودنسی قرار می گیرند. فنر فورسوس به گونه ای طراحی شده است که به جابجایی دندان ها به محل مورد نظر ارتودنتیست کمک می کند.