Project Description

🔹اصلاح طرح لبخند و اصلاح بیرون زدگی دندان های مراجعه کننده عزیزمون با درمان ارتودنسی به همراه کشیدن دندان
🔹مقدار مختصری اصلاح در موقعیت چانه بدون جراحی و صرفا با درمان ارتودنسی را در اسلاید شماره ۳ میتوان مشاهده کرد