سلام

با بیمه نیروهای مسلح و یا جانبازی قرارداد ندارید؟ یا این که کار رو انجام بدید و بنویسید ناهنجاری فکی داشته تا مقداریش رو بیمه پرداخت کنه؟