جراحی دندان

انکیلوز دندان یا دندان فک جوش

دندان فک جوش چیست؟ چه مشکلاتی در نتیجه انکیلوز دندان به وجود می آیند؟ تشخیص و درمان انکیلوز دندان چگونه است؟ فک جوش شدن دندان

بیهوشی عمومی برای دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکان از دستورالعمل خاصی برای انتخاب کودکانی استفاده می کنند که باید درمان آنها با بیهوشی کامل انجام شود مانند کودکان کم سن و سال یا دارای بیماری خاص

Go to Top