محافظ دهان و دندان در ارتودنسی

چرا باید طی درمان ارتودنسی از محافظ دهان و دندان استفاده کرد؟ ضربه به صورت در طی ورزش می تواند منجر به آسیب دیدن براکت یا دیگر ابزارهای ثابت ارتودنسی شود