آنچه باید درباره ونیر دندانی بدانید

ونیردندانی پوسته نازک و همرنگ دندان هستند که به سطح جلوی دندان متصل می شوند تا ظاهر آنرا بهبود دهد. ونیر از موادی مانند پرسلاین یا رزین کامپوزیت ساخته می شوند و به طور دائم به دندان متصل می شوند.