تاثیر مال اکلوژن بر دندانها

اکلوژن به تماس بین دندان های فک های بالا و پایین، حین بسته شدن دهان گفته می شود. مال اکلوژن (بایت مشکل دار) عبارت است از مشکل در نحوه قرار گیری دندان های فک بالا روی دندان های فک پایین حین گاز زدن یا جویدن