مراقبت و تمیز کردن نگهدارنده (ریتینر) ارتودنسی

نگهدارنده یا ریتینر یک وسیله ارتودنسی است که پس از [...]