درمان ارتودنسی در بیماران دیابتی – بخش دوم

مهمترین نکته برای درمان ارتودنسی موفق برای بیماران دیابتی داشتن کنترل دارویی خوب روی بیماری است. دیابت کنترل نشده برای درمان ارتودنسی مناسب نیست.