اپن بایت چیست؟

یکی از عوامل متداولی که باعث می‌شود کسی از ظاهر [...]