آشنایی با مشکلات بایت

فاصله طبیعی فک بالا و پایین در شرایط ایده ‌آل، [...]