اوربایت یا جلو آمدن دندان های فک بالا

اکثر اوربایت ها نتیجه عوامل ژنتیکی یا وراثتی هستند. دو دسته اصلی اوربایت وجود دارد: دندانی و اسکلتی. اوربایت دندانی زمانی اتفاق می افتد که دندان های فک بالا