ابزار فانکشنال ارتودنسی – بخش دوم

ابزارهای فانکشنال متحرک: بایونیتور، فرنکل، تویین بلاک. ابزارهای فانکشنال ارتودنسی برای درمان مال اکلوژن کلاس های ۱ و ۲ استفاده میشوند و رشد فک را به دنبال دارد